Jak zginęli biblijni uczniowie oraz apostołowie?
opublikowany 3 miesiące temu z kategorii Życie, Wiara

Zbiór stworzyłem na podstawie informacji wyciągniętych z różnych miejsc w Internecie, a także z pomocą Braci. Z kart biblijnych wiemy jedynie o tym co przytrafiło się Judaszowi, Janowi Apostołowi, Janowi Chrzcicielowi oraz Szczepanowi. Pozostałe informacje pochodzą z pozabiblijnych źródeł historycznych oraz wczesnych tradycji chrześcijańskich.

Andrzej (brat Piotra)
Zginął śmiercią męczeńską poprzez ukrzyżowanie. Nie został jednak przybity do krzyża, a jedynie przywiązany do niego. Krzyż miał postać litery "X". Zginął w Patrii, Achaii w południowej Grecji. Wisiał na krzyżu żywy przez dwa dni, przez cały czas nawołując przechodniów do nawrócenia.

Bartłomiej (Nataniel)
Zginął śmiercią męczeńską poprzez obdarcie ze skóry i powieszenie głową w dół przez bałwochwalców z Armenii (tereny Azji Zachodniej w pobliżu Turcji). Bartłomiej podróżował najwięcej spośród pozostałych uczniów po śmierci Jezusa. Głosił dobrą nowinę w Mezopotamii (obecnie Irak), Persji (Iran), Etopii, Arabii oraz Indiach.

Jakub Większy (syn Zebedeusza, brat Jana)
Zginął śmiercią męczeńską poprzez ścięcie lub w wyniku ran dokonanych mieczem przez Heroda Agryppę około roku 44. Zginął w pobliżu Palestyny i niedaleko miejsca, gdzie głosił ewangelię Żydom z Judei. Jego oskarżyciel nawrócił się słysząc o odwadze Jakuba i w wyniku tego zostali ścięci razem.

Jakub Mniejszy (syn Alfeusza)
Był pierwszym biskupem w Jerozolimie. Został stracony na początku lat 90 poprzez zrzucenie ze szczytu świątyni w Jerozolimie. Następnie został ukamienowany i zginął przez uderzenie maczugą w głowę.

Jan (umiłowany przez Jezusa, syn Zebedeusza, brat Jakuba Większego)
Umarł śmiercią naturalną. Jedyny z apostołów, który nie umarł śmiercią męczeńską. Został wygnany przez cesarza rzymskiego Domicjana na wyspę Patmos, gdzie spisał treść Objawienia. W późniejszym czasie został uwolniony i wyjechał nauczać w Turcji. Zmarł w wieku około 100 lat.

Juda (Tadeusz)
Napisał księgę Judy. Zginął śmiercią męczeńską pobity kijem, a następnie ukrzyżowany w 72 roku w mieście Edessa w Turcji podczas podróży misyjnej do Persji (Iran).

Judasz (Iskariota)
Zginął powiesiwszy się po tym jak zdradził Jezusa. Jego śmierć została zapisana na kartach biblijnych.

Mateusz (Levi)
Zginął śmiercią męczeńską około 60 roku. Został zabity poprzez przybicie kołkiem do ziemi. Głosił ewangelię w Etiopiii (Afryka). Powodem wykonania wyroku było kwestionowanie moralności króla.

Szymon Piotr (Skała Kamień/Petros)
Zgodnie z legendą rozpowszechnianą przez Kościół Rzymsko-Katolicki, zginął śmiercią męczeńską w Rzymie około roku 68 z ręki Nerona poprzez ukrzyżowanie. Został powieszony do góry nogami na własne życzenie, ponieważ nie uważał się za godnego ukrzyżowania jak Jezus. Możliwe również, że zginął w Cezareii.

Filip
Według tradycji był torturowany, został przebity żelaznymi hakami w kostkach u nóg i powieszony do góry nogami. Głosił do swojej śmierci w roku 54 w Heliopolis w Egipcie. Zaniósł dobrą nowinę do Frygii, która znajdowała się w rzymskiej prowincji w Azji w pobliżu Efezu (Turcja).

Szymon (Kananejczyk, nazywany Zelotą)
Uważa się, że służył głównie w Jordanii. Zginął śmiercią męczeńską przez ukrzyżowanie na terenach Wielkiej Brytanii w 74 roku, następnie został przepiłowany na pół.

Tomasz (Didymus)
Zginął śmiercią męczeńską poprzez przebicie włócznią w Indiach. Głosił dobrą nowinę w Partii (Iran) i w Kerali (południowe Indie), gdzie do dziś istnieje kościół Mar Thoma.

Marek (Jan Marek)
Spisał ewangelię. Był także założycielem pierwszej szkoły chrześcijańskiej w Egipcie. Kontynuował służbę ludzkości aż do śmierci po tym, jak został torturowany i uwięziony około 68 roku naszej ery. Kiedy Marek wrócił do Aleksandrii, bałwochwalcy miasta mieli niechęć do jego wysiłków, by odwrócić Aleksandryjczyków od kultu ich tradycyjnych bogów. W roku 68 założyli mu linę na szyję i ciągnęli po ulicach, aż umarł.

Łukasz (lekarz)
Spisał ewangelię i dzieje apostolskie. Zginął śmiercią męczeńską powieszony na drzewie oliwnym. Dokument zwany Prologiem Antymarcjonickim, datowany na koniec II wieku, mówi, że Łukasz zmarł nieżonaty w Beocji lub Bitynii w wieku 84 lat pod koniec I wieku.

Maciej (uczeń, który zajął miejsce Judasza Iskarioty)
Zginął śmiercią męczeńską poprzez ukamienowanie, a następnie ścięcie w Jerozolimie.

Paweł (Szaweł)
Spisał połowę Nowego Przymierza. Zginął śmiercią męczeńską poprzez ścięcie przez Nerona w Rzymie. Swój ostatni drugi list do Tymoteusza spisał przebywając w celi śmierci.

Jakub (przyrodni brat Jezusa)
Zginął śmiercią męczeńską poprzez zrzucenie z wysokości 100 stóp ze ściany. Wyrok wykonano po tym jak wielokrotnie odmawiał zaprzeczenia swojej wiary w boskość Jezusa. Przeżył upadek, jednak został później dobity pałkami.

Szczepan, pierwszy męczennik
Osądzony przez Sanhedryn i ukamienowany w 34 roku. Paweł (Szaweł) pilnował ubrań tych, którzy kamienowali Szczepana.

Jan (Chrzciciel/Baptysta)
Zginął w więzieniu poprzez ścięcie z rozkazu Heroda za to, że wypominał mu jego kazirodczy związek z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata Filipa.

Bądź na bieżąco subskrybując mój kanał RSS. Możesz także śledzić mój puls, a poniżej dodasz również swój komentarz.

Szukajka


Mam sentyment do tego sklepu, kupowałem tutaj lody podróżując rowerem na Balaton czy Sosinę.
Mam sentyment do tego sklepu, kupowałem tutaj lody podróżując rowerem na Balaton czy Sosinę.
zobacz
Kacper chciał wjechać na górę, ale bez nart nie ma to większego sensu.
Kacper chciał wjechać na górę, ale bez nart nie ma to większego sensu.
zobacz
Lubiąż, improwizacja w ArtKadetrze na SAF
SLOT inny niż zwykle. Jestem właśnie w ArtKatedrze. SLOT orkiestra ćwiczy przed sobotnim występem na żywo. W tym roku zagrają do niemego obraz…
zobacz
Wyszukiwarka, która cię nie śledzi